Koszyk

O NAS

Mgr Sonia Michalik

Psycholog kliniczny, pedagog, specjalista nauk o rodzinie, coach, Edukator Pozytywnej Dyscypliny, terapeuta umiejętności społecznych, przedsiębiorca, trener, szkoleniowiec.

Mgr Magdalena Morchat

Psycholog, terapeuta, certyfikowany coach, oligofrenopedagog, autystolog, specjalista ds. wczesnej interwencji, terapeuta zachowania, terapeuta umiejętności społecznych, terapeuta ręki, terapeuta SI (I stopień), terapeuta Alternatywnych Metod Komunikacji, instruktor masażu Shantala oraz Shantala Body Touch, praktyk metody Kids’ Skills, nauczyciel dyplomowany, wykładowca, szkoleniowiec, organizator i prelegent konferencji naukowych.

Mgr Szczepan Cieślak

Pedagog specjalny, muzyk, muzykoterapeuta, psychoterapeuta w trakcie szkolenia, trener EEG-Biofeedback.

Dr Agata Majewska

Doktor nauk o rodzinie, terapeuta, coach.

Mgr Anna Piętoń

Surdopedagog, psycholog, coach, wykładowca Uniwersytet Opolski, wykładowca Uniwersytet Śląski, wykładowca Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, indywidualna praktyka psychologiczno- coachingowa, doradztwo rekrutacyjne i personalne, egzaminator studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Pedagogicznych w Warszawie, doradztwo zawodowe w ramach projektu naukowego w LO

Mgr Barbara Pietrowska

Nauczyciel dyplomowany, pedagog specjalny wieloprofilowego usprawniania, pedagog społeczny logopeda, terapeuta.

Anna Waleszczyk

Pedagog przedszkolny i wczesnoszkolny.
Na co dzień pracuje w przedszkolu jako nauczyciel wychowania przedszkolnego. Jest bardzo kreatywną osobą, pełną pasji. Praca z dziećmi daje jej dużą radość i satysfakcję. Bardzo angażuje się w swoją pracę. Obecnie jest w trakcie pisania doktoratu z pedagogiki na Uniwersytecie Śląskim.